Bugün - 29 Haziran 2017 Perşembe
Kahramanmaraş 18°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık Yaşam Kültür - Turizm ve Sanat Spor Siyaset Eğitim Teknoloji Dünya Asayiş Diğer »
Yazar Detayları

İmran KILIÇ

İmran KILIÇ - AYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİFLER IŞIGINDA; HAC İBADETİ

AYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİFLER IŞIGINDA; HAC İBADETİ
Yazı Tarihi: 14 Eylül 2015 Pazartesi

Orada apaçık alametler, İbrahim'in makamı vardır. Ona bir yol bulabilenlere (gitmeye gücü yetenlere) Allah için Kabe'yi (ziyaret edip) haccetmek farzdır.''(Al-i İmran 97)

''Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın'' (El-Bakara 196)

''İnsanları hacca davet et ki, gerek yaya olarak ve gerekse uzak yollardan gelen çeşitli vasıtalarla sana varsınlar, böylece onlar dünyevi ve uhrevi menfaatlerini görsünler." (Hac 27-28)

''Sonra hac menasiki eda edip, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. Kim Allah'ın hürmet (ve ahkam)ini tazim ederse, o tazim oncun için Rabbi katında(sevap bakımından) daha hayırlıdır." (Hac 29-30)

"Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın ala-metlerindendir. Hac ve umre yapanların' onları tavaf etmesinde bir günah yoktur."  (El Bakara 158)

"Şüphesiz, Allah size haccı farz kıldı, haccı ifa ediniz." (Müslim-Nesei)

''İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka İlah olmadığına ve Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Allahın elçisi olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah'ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak" (Buhari)

''Hac umreyi peşi peşine yapınız. Bu ikisi; körüğün demirin pasını yok ettiği gibi fakirliği ve günahları yok eder. Meb-rur (kabul olunmuş) haccın karşılığı ancak, cennettir." (Tirmizi, Nesei, İbn Mace)

''Yol bulabilmek (kişinin nefsi ile bakmakla mükellef olduğu kimseler için) yiyecek ile (kendisini götürüp getirecek) binek (vasıta bulabilmesi)dir." (B.Meram)

''Bir adam, Allahın Rasulü (S.A.V.)ne sordu: - Ya Rasullallah! Hac görevimi yerine getirmedim. Borcum da var (ne buyurursunuz?)- (önce) Borcunu öde." (M.Zevaid)

''Allah (cc) Kullarını cehennemden en çok Arefe günü azad eder. Saçları başları dağılmış, toza toprağa belenmiş halde Arafat'ta toplanıp ''Lebbeyk diye çağrışan kullarına rahmetini indirir. Ve bunlar ne istiyorlar? diye meleklere karşı onlarla öğünür." (Müslim-Nesei)

''Haccetmek isteyen kimse acele etsin, geriye bırakmasın. Çünkü (zaman geç-tikçe) ya hasta olur, ya bineği kaybolur yahut ta ihtiyaçları ortaya çıkar." (M.Ahmed)

''Kadınlar için en üstün mücahade, makbul olan hacdır." (Buhari)

''(Şartlarını taşıyanlara) Hac ömürde yalnız bir defa farzdır. Fakat kim fazla yaparsa nafile (sevabı) alır." (Sünen-i Ebu Davut)

''Kişiye hac farz olur veya kişi haccı adar da (herhangi bir sebeple) yerine getiremezse, onun yerine başkası (vekil) gidebilir." (Kütübü Sitte)

"Mescid-i Haram'da (Kabe) bir namaz kılmak, diğer mescitlerde yüz bin, benim mescidim (Mescid-i Nebevi) ve Mescid-i Aksa'da bir namaz kılmak da diğer mescitlerde bin namaz kılmaktan daha değerli mükafatlıdır." (C.Sağır)

''Kişi ihrama giriyor, telbiye duasını ya-pıyor, Kabe'yi tavaf ediyor, Arafat'ta vakfeye duruyor, Müzdelifede şeytanları (ce-meratı) taşlıyorsa, hangi maksatla (görev) oraya gitmiş olursa olsun hacı olur." (Et- Tac)

''Kabenin tavaf edilmesi, Safa ile Merve arasında sa'y (koşma) ve cemrelere taş atılması, ancak Allah'ı anmak için emre-dilmiştir.'' (Buhari)

''Zem zem, hangi niyetle içilirsi ona göre faydalı olur.''(Et- Tac)

''Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, hayatımda iken ziyaret etmiş gibidir.'' (Buhari-Müslim)

“Kim benim mescidimde hiç kaçırmadan kırk ( vakit ) namaz kılarsa kendisine, biri ateşten kurtulma beratı, biri azabdan kurtulma beratı yazılır ve nifaktan da uzak tutulur.”                            ( Ahmed İbn Hanberl : Taberani: Sened-i Sahihle )

''Hacca ve umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Duaları kabul olunur, günahları bağışlanır.'' (Nesei-İbn Mace)

''Her kim Kabe'ye gelir, kötü söz söylemez, günah işlemezse, anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak döner'' (Müslim)

''İslam, önceki küfür izlerini; hicret ve hacda önceki günahları siler'' (M.Mesabih)

 

 HACCIN HİKMETLERİ                                               İmran KILIÇ

Hac, hem bedeni hem de mali bir ibadet olduğundan, namaz ve oruç gibi bedeni ve zekat gibi mali ibadetlerdeki hikmet ve faydaların hepsi onda toplanmıştır. Mali ve bedeni bu vasıta ile temizlemek hedef alınmıştır.

Beş vakit namaz, Cuma ve bayram namazlarında olduğu gibi hac da ferdi değil kollektif bir ibadettir. Beş vakit namaz günlük; Cuma namazı haftalık; hac ise yıllık bir kongre gibidir. Hac, ferdi şuurun asgari seviyeye inip sosyal şuurun azami hadde ulaştığı bir ibadet şekli olup orada meydana gelen toplumsal heyecan kişileri toplum içinde eritir ve herkes başkalarına faydalı olmak azmiyle dolup taşar.

Hac, dini ve sosyal bir toplantı yeri olduğundan Kâbe ve çevresi bir emniyet ve dokunulmazlık bölgesi haline getirilmiştir. (Bakar: 125) buraya "Mescid-i Haram" denmesi dokunulmazlığı olduğu içindir.

Kâbe, Allah Teala'ya ibadet edilmek üzere yeryüzünde inşa edilmiş bulunan ilk mabeddir. Kâbe'ye Beytullah denilmesi onun şeref ve ehemmiyetini göstermek içindir. Kâbe aslında bir semboldür. Kâbe'den ziyade onun temsil ettiği anlatmak istediği mana ve önemlidir. Kâbe'ye tazim ve hürmet onun sahibine tazim ve hürmet anlamına gelir.

Kâbe'yi ziyaret ve hac en eski dindarlardan ve peygamberlerden günümüze kadar sürüp gelmiş olan bir ibadet şekli ve her zaman samimi bir şekilde bağlı kalınan güzel bir hatıradır. Hanifilik denilen bu tatlı hatırayı yaşatmak, bu günü düne bağlaması bakımından son derece önemlidir.

Aslında dünyanın her yeri birdir. Mekke ve Medine gibi mübarek yerlere ulviyet ve ruhaniyet bahşeden, buralarda yaşamış ve yüce bir davanın mücadelesini vermiş bulunan ulu peygamberlerle onların sadık dostlarıdır. Bu büyükler saye-sinde bu kutlu topraklar buram buram ruhaniyet, burcu maneviyat kokmaktadır.

Hac eşitliği en güzel şekilde sembolize eder, aynı elbise ve ihram içinde, aynı hareketleri yapan, aynı yeri tavaf eder, aynı yerde vakfeye duran Müslümanlar hem görünüş ve davranış, hem de inanış, duyuş ve düşünüş itibariyle birlik ve beraberlik gösterirler yekvucud hale gelirler.

Genellikle hac ibadeti ahretteki haşr ve neşre benzetilir. Yalın ayak baş acık Kâbe'de Allah'ın huzuruna çıkmak ahretteki ilahi huzura varmakla mukayese edilir. Bu hal Allah'ın dergâhına sığınmanın remzi olarak anlaşılmalıdır.

Hacda samimi olarak ve topluca yapılan dualar o kadar saf ve güçlüdür ki derhal semaların kapılarına çıkıp onları açar; buradan mü'minlerin kalplerine ilahi rahmet olarak yağar. Bu sebeple de çaresiz ve güçsüz kalan şeytan zora girer. İnsanların elinde oyuncak hale gelen şeytan burada taşlanır. Beytullah'ı ziyaretten maksadın bizzat Allah olduğunu idrak etmelidir. Her şeyin geride bırakarak Kâbe-'ye yönelinmesi dünyadan sıyrılarak Allah'ın didarına ermek için harekete geçmek olarak değerlendirilmelidir. İhram giymek ölünce giyilen kefen olarak anlaşılır. Mahşer günü arasat'ta toplanacak insanlarla bir münasebet sözkonusudur. Kurban kesen kimse nefsini kesilen hayvan yerine koyup onu boğazlamış aklı selim ve ruhunun iradesinin hâkim kılmış oluyor. Şeytana atılan taşlar içeriden çıkıp fırlayan kötü duygu ve düşüncelerin remzi olup bu duygu ve düşüncelerden arınmış oluyor. Kâbe'nin tavaf edilmesi ani, arşın etrafını tavaf eden meleklerin haline benzetilir. Hacer-i Esved'i öpüp Kâbe'nin ör-tüsüne ve Mültezem'e yapışırken, Allah'ın yoluna bağlanıyor ahdime vefa göstereceğime söz veriyorum demiş olunuyor. Safa ve Mervce'de iyi ve temiz bir kişi olmanın gereği hatırlanılıyor. Vakfe'de dinin inceliklerine aşina ve ilahi sırlara vakıf olmaya çalışılıyor. Hac en önemli bir vakıa ve bir ibadettir.

Ak Sakallı bir koca

Hiç bilemezki hal nice

Emek vermesin Hacca

Bir gönül yıkar ise

(Yunus EMRE)

 
İletişim E-Posta: - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

AYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİFLER IŞIGINDA; HAC İBADETİ
HACCEDEN KİMSENİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR (HACCIN ADABI)
HZ. PEYGAMBER(s.a.v) DEN DUALAR
KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ PEYGAMBER DUALARI
İNFAK VE SADAKANIN ÖNEMİ
TERAVİH NAMAZI (I)
Zekat
Diğer Yazarlar

ŞEHRİMİZDE DOLU DOLU BİR HAFTA SONU
AYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİFLER IŞIGINDA; HAC İBADETİ
BİR BARIŞ MEDENİYETİ OLARAK İSLAM
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
YENİ YIL VE MALİ MÜŞAVİRLERİN GÜNDEMİ
Otomatik Pilot Devrede
ÇOBAN VE HIZIR
Haydi Milyonlar Duaya!
Eski Maraş'tan Kısa Kısa-3
E-Gazete (Bizim Gazete)
Ulusal Gazeteler

Yazarlar
Atilla SARIYILDIZ
ÇOBAN VE HIZIR
  Merhaba sevgili okurlar, sevgili dostlar. ...
Ahmet Doğan İLBEY
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Şeytan, Âdemoğullarını azdırabilmek iç...
Abdulkadir YILMAZ
ŞEHRİMİZDE DOLU DOLU BİR HAFTA SONU
Bu hafta sonu şehrimizde hem kültürel, h...
Sema MARAŞLI
Haydi Milyonlar Duaya!
Bismillahirrahmanirrahim 7 Ağustos’taki muh...
Mustafa SAYLAK
BİR BARIŞ MEDENİYETİ OLARAK İSLAM
   Rabbimiz insanları   Dünya ...
İmran KILIÇ
AYET-İ KERİME VE HADİS-İ ŞERİFLER IŞIGINDA; HAC İBADETİ
Orada apaçık alametler, İbrahim'in makamı v...
İsmail KOCAER
Otomatik Pilot Devrede
İstikrar  Oluştuysa , Sistem Kurulduysa , Oto...
Mesut Bilal BUĞDAY
Eski Maraş'tan Kısa Kısa-3
ESKİDEN BAYRAM NAMAZINDAN SONRA KABİR ZİYARETİ E...
Hasan SEYİTHANOĞLU
YENİ YIL VE MALİ MÜŞAVİRLERİN GÜNDEMİ
 Yeni yıl ile birlikte Mesleğimizi ve mü...
Hava Durumu ( Kahramanmaraş )
Bugün
9°°C - 18°°C
Cuma
8°°C - 16°°C
Cumartesi
7°°C - 13°°C
Pazar
4°°C - 17°°C
Namaz Vakitleri ( Kahramanmaraş )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03:1805:0712:4316:3320:0721:46

29 Haziran 2017 Perşembe
Röportajlar
Said Nursi'nin mezarının yerini açıkladı
İsa Tatlıcan'ın röportajıBediüzzaman Said Nursi bundan tam 55 yıl önce, 23 Mart 1960 tarihinde Urfa'da vefat etti. Son derece münzevi bir ha...
»
»
Tarihte Bugün
1773 - Silistre Zaferi
1934 - Zaro Ağa 157 yaşında İstanbul'da öldü.
Kim Kimdir
Günün Sözü
Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır
(Hz. Muhammed)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Sponsorlar
Sayfalar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(159 Online) 0,14ms